Psycholog Mariola Rudel

Formy pomocy

  • Psychoterapia indywidualna i grupowa
  • Terapia par
  • Konsultacje
  • Treningi interpersonalne i warsztaty umiejętności
  • Diagnoza psychologiczna
  • Psychoprofilaktyka